Formularz – realizatora zabudowy – Pet-Expo – Międzynarodowe Targi Zoologiczne B2B

Formularz – realizatora zabudowy

Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Osoba kontaktowa
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Dane do faktury
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Wyżej wymieniona firma jest Realizatorem Zabudowy podczas targów PET EXPO odbywających się w dniach 13-15.09.2019 w Bydgoszczy i przystępuje do montażu następujących stoisk w dniu:
Pole nie może być puste
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Field is required!
Łączna powierzchnia zabudowywanych stoisk
Wartość netto
0.00
Field is required!
Liczba osób pracujących przy realizacji zabudowy ww. stoisk
Podaj liczbę pracowników

Realizator zabudowy zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania „Postanowień Szczegółowych wraz z warunkami uczestnictwa w targach PET EXPO”, „Regulaminu dla uczestników targów organizowanych przez ELITE EXPO Zbigniew Joniec”. Dokumenty dostępne na stronie www.petexpo.pl w zakładce Wystawcy.

2. Przesłania w formie elektronicznej projektów architektonicznych i instalacji technicznych wykonywanych stoisk, na adres: info@elite-expo.pl, do akceptacji Organizatora, nie później niż do 21 lipca 2019.

3. Przeprowadzenia prac montażowych i demontażu w terminach określonych w „Postanowieniach Szczegółowych wraz z warunkami uczestnictwa w targach PET EXPO”:
• Montaż stoisk
• 10.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• 11.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• Urządzanie stoisk – aranżacja
• 12.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• Demontaż zabudowy
• 15.09.2019 – godz. 17.00 – 24.00

4. Pokrycia kosztów związanych z pozaregulaminowym czasem pracy (przedłużenie montażu lub demontażu z winy realizatora). Koszt wydłużenia pracy o każdą rozpoczętą godzinę: 500,00 zł netto.

5. Zgodnie z Postanowieniami Szczegółowymi pkt 16. Realizator Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek wysłać do Elite Expo, na adres info@elite-expo.pl Formularz Realizatora Zabudowy i zgodnie z nim dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 8,13 zł netto/1 m kw. oraz wykupić Karty SERWIS upoważniające do wstępu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu stoisk w cenie 8,1 zł netto/1szt + 23% VAT .

6. Wpłaty należy dokonywać do dnia 9.09.2019 r. na konto Elite Expo: 15 1140 2004 0000 3003 0054 9549

7. Upoważniamy Elite Expo do wystawienia faktury w formie elektronicznej.