Formularz – realizatora zabudowy – Pet-Expo – Międzynarodowe Targi Zoologiczne B2B

Formularz – realizatora zabudowy

Osoba kontaktowa
Dane do faktury
Wyżej wymieniona firma jest Realizatorem Zabudowy podczas targów PET EXPO odbywających się w dniach 13-15.09.2019 w Bydgoszczy i przystępuje do montażu następujących stoisk w dniu:
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Opłata manipulacyjna - 1 m kw. - 10 zł netto
Wartość netto
PLN 0.00
Łączna powierzchnia zabudowywanych stoisk
Wartość netto
0.00
Liczba osób pracujących przy realizacji zabudowy ww. stoisk

Realizator zabudowy zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania „Postanowień Szczegółowych wraz z warunkami uczestnictwa w targach PET EXPO”, „Regulaminu dla uczestników targów organizowanych przez ELITE EXPO Zbigniew Joniec”. Dokumenty dostępne na stronie www.petexpo.pl w zakładce Wystawcy.

2. Przesłania w formie elektronicznej projektów architektonicznych i instalacji technicznych wykonywanych stoisk, na adres: info@elite-expo.pl, do akceptacji Organizatora, nie później niż do 21 lipca 2019.

3. Przeprowadzenia prac montażowych i demontażu w terminach określonych w „Postanowieniach Szczegółowych wraz z warunkami uczestnictwa w targach PET EXPO”:
• Montaż stoisk
• 10.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• 11.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• Urządzanie stoisk – aranżacja
• 12.09.2019 – godz. 8.00 – 22.00
• Demontaż zabudowy
• 15.09.2019 – godz. 17.00 – 24.00

4. Pokrycia kosztów związanych z pozaregulaminowym czasem pracy (przedłużenie montażu lub demontażu z winy realizatora). Koszt wydłużenia pracy o każdą rozpoczętą godzinę: 500,00 zł netto.

5. Zgodnie z Postanowieniami Szczegółowymi pkt 16. Realizator Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek wysłać do Elite Expo, na adres info@elite-expo.pl Formularz Realizatora Zabudowy i zgodnie z nim dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 8,13 zł netto/1 m kw. oraz wykupić Karty SERWIS upoważniające do wstępu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu stoisk w cenie 8,1 zł netto/1szt + 23% VAT .

6. Wpłaty należy dokonywać do dnia 9.09.2019 r. na konto Elite Expo: 15 1140 2004 0000 3003 0054 9549

7. Upoważniamy Elite Expo do wystawienia faktury w formie elektronicznej.REJESTRACJA ZAPROSZEŃ B2B