Formularz – Pet-Expo – Międzynarodowe Targi Zoologiczne B2B

Formularz

Zgłoszenie Udziału

Zamówienie Powierzchni Wystawniczej

Bydgoszcz, 13-15.09.2019 r.

Na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu Zgłoszenie Udziału – Zamówienie Powierzchni Wystawienniczej (Zgłoszenie) zostanie wysłany, drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu, formularz Zgłoszenie Udziału – Umowa (Umowa) do podpisania przez osobą uprawnioną. Przedmiotem umowy będzie udział w targach PET EXPO, które odbędą się w terminie 13-15.09.2019 r. w Bydgoszczy. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Elite Expo Zbigniew Joniec z siedzibą w Łodzi 93-479, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, NIP: 6272576272, REGON: 380625560, a firmą:
  • - wybierz kraj -
zwaną dalej WYSTAWCĄ, reprezentowaną przez (osoba uprawniona do podpisania umowy):
osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem w targach:
ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ (minimalna wielkość zamówienia 6 m2)
Wielkość stoiska bez zabudowy - 210 zł netto m kw.

10% - za wynajem powierzchni od 100 m²
5% - za wynajem powierzchni od 50 m²
3% - za wynajem powierzchni od 30 m²

Cena stoiska bez zabudowy netto:
PLN 0.00
Wartość rabatu - 3%
PLN0.00
Wartość rabatu - 5%
PLN0.00
Wartość rabatu - 10%
PLN0.00
Cena za stoisko po rabacie netto
PLN0.00
Szerokość w metrach
Głębokość w metrach
Typ stoiska
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
PLN0.00
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
PLN0.00
Wielkość stoiska z zabudową - 285 zł netto m kw.
- konstrukcję stoiska w systemie oktagonalnym z białymi ściankami o wysokości 248 cm
- wykładzinę targową – grafitową
- 1 gniazdo elektryczne 230V/ 2 kW
- 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m² powierzchni
- fryz czołowy z nazwą firmy do 20 znaków
- ladę z półką
- kosz na śmieci

10% - za wynajem powierzchni od 100 m²
5% - za wynajem powierzchni od 50 m²
3% - za wynajem powierzchni od 30 m²

Cena stoiska bez zabudowy netto:
PLN0.00
Wartość rabatu - 3%
PLN0.00
Wartość rabatu - 5%
PLN0.00
Wartość rabatu - 10%
PLN0.00
Cena za stoisko po rabacie netto
PLN0.00
Szerokość w metrach
Głębokość w metrach
Typ stoiska
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Dopłata za typ stoiska
PLN0.00
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
PLN0.00
Obowiązkowa opłata rejestracyjna
PLN0.00

Podsumowanie

Wartość całkowita zamówienia netto
PLN0.00
Wartość całkowita zamówienia brutto
PLN0.00

Podsumowanie

Wartość całkowita zamówienia netto
PLN0.00
Wartość całkowita zamówienia brutto
PLN0.00
Dodatkowe informacje:
TERMINY PŁATNOŚCI:
wpłata zaliczki za najem powierzchni w wysokości 30% należności w terminie 14 dni od mailowego potwierdzenia przez Elite Expo przyjęcia Zgłoszenia, wpłata pozostałej należności do dnia 1.09.2019 r., opłata za pozostałe prace i usługi zlecone Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:
15 1140 2004 0000 3003 0054 9549
Elite Expo Zbigniew Joniec
ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2
93-479 Łódź