Profil odwiedzających – Pet-Expo – Międzynarodowe Targi Zoologiczne B2B

Profil odwiedzających

Targi PET EXPO mają charakter stricte biznesowy, dwa pierwsze dni
(piątek i sobota) są przeznaczone wyłącznie dla klientów branżowych,
a niedziela dodatkowo dla klientów indywidulanych.


KLIENCI BRANŻOWI (17-19.09.2021):

• sklepy zoologiczne stacjonarne
• hurtownie zoologiczne
• sklepy zoologiczne internetowe
• sieci sklepów zoologicznych
• lecznice weterynaryjne
• salony pielęgnacji dla zwierząt
• hotele dla zwierząt
• hodowcy
• groomerzy
• związki i stowarzyszenia
• producenci i dystrybutorzy
• centra ogrodnicze

KLIENCI INDYWIDULANI (19.09.2021):

• miłośnicy, pasjonaci i właściciele zwierząt
• rodziny z dziećmi
• mieszkańcy Bydgoszczy i okolic